Hasła do definicji:

radzenia nad czymś

HasłoOkreślenie hasła
obradyradzenia nad czymś
PATRONATopieka nad czymś
dulczećślęczeć nad czymś
preferencjagórowanie nad czymś
KONTROLAnadzór nad czymś
dozorowaćczuwać nad czymś
przewyższaćmieć przewagę nad czymś
nadzorowaćmieć nadzór nad czymś
omawianiewyrażanie sądów nad czymś
nadmurowaćwymurować coś nad czymś
DOZÓRopieka nad kimś (czymś)
nadmurowywaćwymurować coś nad czymś
omawiaćdyskutować obszernie nad czymś
przewyższyćmieć przewagę nad czymś
projektowaćkreślić, pracować nad czymś
pomyślećzastanowić się nad czymś
perorowaćrozwodzić się nad czymś
POMOSTrodzaj kładki nad czymś
ślęczećzmagać się, ślepić nad czymś
debatowanierozmyślanie, zastanawianie się nad czymś
przeżuwaćprzen. rozmyślać nad czymś uparcie
przeżućprzen. rozmyślać nad czymś uparcie
deliberacjazastanawianie się nad czymś, rozważanie
komponowaniepracowanie lub siedzenie nad czymś
przestępowaćprzejść nad czymś, przez coś
REFLEKSJAgłębsze zastanowienie, rozmyślanie nad czymś
przestąpićprzejść nad czymś, przez coś
pieczaopieka nad kimś, nad czymś
podganiaćpopracować nad czymś z pośpiechem
podgonićpopracować nad czymś z pośpiechem
opiekuńczyroztaczający, sprawujący nad kimś, czymś opiekę
przemyśleniawnioski wynikające z myślenia nad czymś
pożałowaćulitować się nad kimś, nad czymś
kuratorstwosprawowanie opieki nad kimś, nad czymś
pilnowaćczuwać nad kimś lub nad czymś
konsultowaniedebatowanie nad czymś ; dyskutowanie, roztrząsanie, omawianie
PATRONATroztoczenie, sprawowanie opieki nad czymś (kimś)
oblotokrążenie czegoś lub latanie nad czymś
przemócodnieść zwycięstwo nad kimś, nad czymś
zignorowaćprzejść nad czymś do porządku dziennego