Hasła do definicji:

różnokształtny, rozmaity, różnorodny

HasłoOkreślenie hasła
wielokształtnyróżnokształtny, rozmaity, różnorodny
urozmaiconyzróżnicowany, różnorodny, rozmaity
różnokierunkowywielotorowy, różnorodny, rozmaity
Szerokirozmaity, różnorodny, przeróżny
różnolityrozmaity, różnorodny, różnoraki
różnorakiwieloraki, rozmaity, różnorodny
wielostronnywszechstronny, różnorodny, rozmaity
wielorakiróżnoraki, rozmaity, różnorodny
różnokształtnywielokształtny, rozmaity, różnorodny
kolorowyw przenośni : ciekawy, różnorodny, różnoraki, rozmaity