Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

przytrzeć komuś rogów

HasłoOkreślenie hasła
okiełznaćprzytrzeć komuś rogów
utemperowaćprzytrzeć komuś rogów
usadzićprzytrzeć komuś rogów
poskromićprzytrzeć komuś rogów
zganićnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
zgromićnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
zwymyślaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
obtańcowaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
podkręcićnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
dociąćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
rugnąćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
poskromićprzytrzeć komuś nosa, utrzeć komuś nosa
przygadaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
przyciąćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
obsztorcowaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
skarcićnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
domówićnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
upomniećnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
zjechaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
obrugaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
przygryźćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
spiorunowaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
objechaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
zbesztaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
zrugaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
dogryźćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
przygadywaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
okiełznaćprzytrzeć komuś nosa, utrzeć komuś nosa
utemperowaćprzytrzeć komuś nosa, utrzeć komuś nosa
przycinaćnatrzeć komuś uszu, przytrzeć komuś uszu
dosolićprzyganić , połajać , złajać , natrzeć (przytrzeć) komuś uszu
dopiecw przenośni : objechać , złajać , natrzeć (przytrzeć) komuś uszu
dojeśćzłajać , natrzeć (przytrzeć) komuś uszu , zmyć komuś głowę
napomniećnatrzeć lub przytrzeć komuś uszu , dać komuś po nosie
dogadaćnatrzeć (przytrzeć) komuś uszu , zmyć komuś głowę , dać komuś po nosie