Hasła do definicji:

przystąpić do czegoś, zasiąść do czegoś

HasłoOkreślenie hasła
zapoczątkowaćprzystąpić do czegoś, zasiąść do czegoś
wszcząćprzystąpić do czegoś, zasiąść do czegoś
rozpocząćprzystąpić do czegoś, zasiąść do czegoś
zacząćprzystąpić do czegoś, zasiąść do czegoś
podjąćprzystąpić do czegoś, zasiąść do czegoś, zabrać do czegoś
powtórzyćpowrócić do czegoś, wrócić do czegoś
przyprawićdoprowadzić do czegoś, przyprowadzić do czegoś
zainspirowaćprzywieść do czegoś, dać impuls do czegoś
przywieśćprzen. doprowadzić do czegoś, przyprowadzić do czegoś
zapoczątkowaćwziąć się do czegoś, zabrać się do czegoś
wszcząćwziąć się do czegoś, zabrać się do czegoś
wspomniećwrócić pamięcią do czegoś, wrócić w myślach do czegoś
naginaniew przen.zmusić kogoś do czegoś lub dostosować coś do czegoś
celowaniezmierzanie do czegoś, dążenie do osiagniecia czegoś, trafianie na wybraną jakąś porę, moment
celowaćzmierzać do czegoś, dążyć do osiagniecia czegoś, starać sie trafic na jakąś porę, moment
tknąćzasiąść do czegoś
przystąpićtknąć, rzucić się, wziąć się lub zasiąść do czegoś