Hasła do definicji:

przyrząd wskazujący kurs samolotu lub statku