Hasła do definicji:

przyrząd optyczny dający możliwość uzyskania trójwymiarowych obrazów