Hasła do definicji:

przyrząd do rozpylania cieczy

HasłoOkreślenie hasła
atomizerprzyrząd do rozpylania cieczy
pulweryzatorurządzenie służące do rozpylania cieczy lub proszków
atomizerprzyrząd do rozpylania lekarstw
inhalatorprzyrząd do rozpylania płynów leczniczych
lejekprzyrząd do przelewania cieczy
grzałkaprzyrząd do grzania cieczy
Danaidaprzyrząd do pomiaru przepływu cieczy
wiskografprzyrząd do mierzenia lepkości cieczy
AREOMETRprzyrząd do pomiaru gęstości cieczy.
areometrdensymetr, przyrząd do pomiaru gęstości cieczy
AREOMETRprzyrząd do pomiaru (miernik) gęstości cieczy
lepkościomierzprzyrząd do pomiaru lepkości cieczy, wiskozymetr
densymetrareometr, przyrząd do pomiaru gęstości cieczy
rotametrprzyrząd do pomiaru natężenia przepływu cieczy
WISKOZYMETRlepkościomierz; przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.
ROTAMETRprzyrząd do pomiaru natężenia przepływu cieczy.
LEPKOŚCIOMIERZwiskozymetr; przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.
nefelometrprzyrząd do pomiaru światła rozproszonego w cieczy
tryskawkaprzyrząd laboratoryjny do wydmuchiwania cieczy z kolby
poziomowskazprzyrząd do mierzenia wysokości słupa cieczy w zbiorniku
piknometrprzyrząd do pomiaru gęstości cieczy i ciał stałych
kriometrprzyrząd do oznaczania temperatury topnienia i krzepnięcia cieczy
MANOMETRprzyrząd do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy; ciśnieniomierz
piezometrprzyrząd do pomiaru ściśliwości cieczy i jej ciśnienia
przepływomierzprzyrząd do mierzenia natężenia przepływu lub ilości cieczy
dylatometrprzyrząd do badania rozszerzalności cieplnej ciał stałych i cieczy
tryskawkaprzyrząd do spłukiwania naczyń, przemywania osadów itp. strumieniem cieczy
eksplozymetrprzyrząd do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych
ANEMOMETRprzyrząd do pomiaru prędkości (i kierunku ruchu) płynów (gazów i cieczy)
biuretaprzyrząd w postaci rurki szklanej z podziałką i zamknięciem u dołu do odmierzania cieczy
krioforprzyrząd do obserwacji zjawisk zachodzących w układzie składającym się z cieczy i jej pary nasyconej
ejektorprzyrząd do zasysania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym i tłoczenia do obszaru o ciśnieniu wyższym
stalagmometrprzyrząd służący do pomiaru napięcia powierzchniowego na granicy dwóch nierozpuszczalnych w sobie cieczy lub granicy fazowej cieczy i pary (gazu)