Hasła do definicji:

przyrząd do pomiaru deklinacji magnetycznej

HasłoOkreślenie hasła
deklinometrprzyrząd do pomiaru deklinacji magnetycznej
permeametrprzyrząd do pomiaru przenikalności magnetycznej
inklinatorprzyrząd do pomiaru inklinacji magnetycznej
anizometrurządzenie do pomiaru anizotropii magnetycznej materiałów
fluksometrprzyrządu do pomiaru strumienia indukcji magnetycznej
monochordprzyrząd do pomiaru interwałów
henromierzprzyrząd do pomiaru indukcyjności
gazomierzprzyrząd do pomiaru gazu
przyspieszeniomierzprzyrząd do pomiaru przyspieszeń
albedometrprzyrząd do pomiaru albedo
pirometrprzyrząd do pomiaru temperatury
dalmierzprzyrząd do pomiaru odległości
kwadrantprzyrząd do pomiaru kątów
siłomierzprzyrząd do pomiaru siły
integratorprzyrząd do pomiaru powierzchni
hipsometrprzyrząd do pomiaru ciśnienia
jaskrawościomierzprzyrząd do pomiaru luminescencji
częstotliwościomierzprzyrząd do pomiaru częstotliwości
wakuometrprzyrząd do pomiaru ciśnienia
batymetrprzyrząd do pomiaru głębokości
prędkościomierzprzyrząd do pomiaru prędkości liniowej
echometrprzyrząd do pomiaru głębokości wód
skleroskopprzyrząd do pomiaru twardości materiałów
AREOMETRprzyrząd do pomiaru gęstości cieczy.
auksanometrprzyrząd do pomiaru wzrostu roślin
klupaprzyrząd do pomiaru grubości drzew
endosmometrprzyrząd do pomiaru prędkości endosmozy
Danaidaprzyrząd do pomiaru przepływu cieczy
konduktometrprzyrząd do pomiaru przewodnictwa elektrolitów
niwelatorprzyrząd do pomiaru różnic wysokości
ergometrprzyrząd do pomiaru pracy mięśni
logprzyrząd do pomiaru prędkości statków
ażurometrprzyrząd do pomiaru ażurowości drzewostanu
średnicomierzprzyrząd do pomiaru średnicy drzewa
higrometrwilgotnościomierz ; przyrząd do pomiaru wilgotności
girotronprzyrząd do pomiaru prędkości kątowej
kilowoltomierzprzyrząd do pomiaru wysokich napięć
żyrotronprzyrząd do pomiaru prędkości kątowej
batometrprzyrząd do pomiaru głębokości zanurzenia
tlenomierzprzyrząd do pomiaru zawartości tlenu