Hasła do definicji:

przyrząd do pomiaru deklinacji magnetycznej

HasłoOkreślenie hasła
deklinometrprzyrząd do pomiaru deklinacji magnetycznej
permeametrprzyrząd do pomiaru przenikalności magnetycznej
inklinatorprzyrząd do pomiaru inklinacji magnetycznej
fluksometrprzyrządu do pomiaru strumienia indukcji magnetycznej
anizometrurządzenie do pomiaru anizotropii magnetycznej materiałów
hipsometrprzyrząd do pomiaru ciśnienia
henromierzprzyrząd do pomiaru indukcyjności
batymetrprzyrząd do pomiaru głębokości
przyspieszeniomierzprzyrząd do pomiaru przyspieszeń
pirometrprzyrząd do pomiaru temperatury
siłomierzprzyrząd do pomiaru siły
monochordprzyrząd do pomiaru interwałów
wakuometrprzyrząd do pomiaru ciśnienia
integratorprzyrząd do pomiaru powierzchni
albedometrprzyrząd do pomiaru albedo
dalmierzprzyrząd do pomiaru odległości
kwadrantprzyrząd do pomiaru kątów
gazomierzprzyrząd do pomiaru gazu
jaskrawościomierzprzyrząd do pomiaru luminescencji
częstotliwościomierzprzyrząd do pomiaru częstotliwości
oktantprzyrząd astronomiczny do pomiaru kątów
prędkościomierzprzyrząd do pomiaru prędkości liniowej
higrometrwilgotnościomierz ; przyrząd do pomiaru wilgotności
Danaidaprzyrząd do pomiaru przepływu cieczy
klupaprzyrząd do pomiaru grubości drzew
ażurometrprzyrząd do pomiaru ażurowości drzewostanu
fonometrprzyrząd do pomiaru natężenia dźwięku
czasomierzprzyrząd do pomiaru przedziałów czasu
deklinatorprzyrząd do pomiaru odchylenia magnetycznego
logprzyrząd do pomiaru prędkości statków
konduktometrprzyrząd do pomiaru przewodnictwa elektrolitów
auksanometrprzyrząd do pomiaru wzrostu roślin
fotometrprzyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych
wiskozymetrprzyrząd do pomiaru lepkości płynów
endosmometrprzyrząd do pomiaru prędkości endosmozy
średnicomierzprzyrząd do pomiaru średnicy drzewa
SPIROMETRprzyrząd do pomiaru pojemności płuc
TONOMETRprzyrząd do pomiaru ciśnienia krwi
kilowoltomierzprzyrząd do pomiaru wysokich napięć
omomierzprzyrząd do pomiaru oporu elektrycznego
echometrprzyrząd do pomiaru głębokości wód
żyrotronprzyrząd do pomiaru prędkości kątowej
pirometrprzyrząd do bezstykowego pomiaru temperatury
tlenomierzprzyrząd do pomiaru zawartości tlenu
AREOMETRprzyrząd do pomiaru gęstości cieczy.
wysokościomierzprzyrząd do pomiaru wysokości drzewa
niwelatorprzyrząd do pomiaru różnic wysokości
ergometrprzyrząd do pomiaru pracy mięśni
batometrprzyrząd do pomiaru głębokości zanurzenia
girotronprzyrząd do pomiaru prędkości kątowej