Hasła do definicji:

przyrząd do mierzenia zboczeń statku z wytkniętego kursu