Hasła do definicji:

przypadek (przestarzale)

HasłoOkreślenie hasła
kazusprzypadek (przestarzale)
trafprzypadek
epizodprzypadek
trafszczęśliwy przypadek
casusprzypadek, zdarzenie
trafślepy przypadek
biernikprzypadek deklinacji
elativusprzypadek zależny
casusprawniczy przypadek
miejscowniksiódmy przypadek
Fuksszczęśliwy przypadek
wołaczostatni przypadek
wołaczprzypadek deklinacji
celowniktrzeci przypadek
narzędnikprzypadek deklinacji
wydarzenieprzypadek, zdarzenie
casusprzypadek dla mecenasa
wołaczprzypadek z wykrzyknikiem
wydarzenieprzypadek, precedens, fakt
KAZUSprawniczy przypadek, fakt
sprawaprzypadek, zajście, przeżycie
celownikprzyrząd jak przypadek
przejścieepizod, przypadek, incydent
wypadekprzypadek, fakt, przygoda
acetylowanieszczególny przypadek acylowania
ablatiwusprzypadek deklinacji łacińskiej
epicykloidaszczególny przypadek epitrochoidy
przeżyciezdarzenie, epizod, przypadek
CELOWNIKtrzeci przypadek deklinacji
trafzbieg okoliczności, przypadek
biernikmało aktywny przypadek
acetolizaszczególny przypadek acydolizy
MIANOWNIKprzypadek przed dopełniaczem
incydentprzypadek, historia, sprawa
acetylszczególny przypadek acylu
ekstrapolacjaszczególny przypadek aproksymacji
przygodaprzypadek, incydent, wypadek
zdarzeniewypadek, przypadek, zajście
DOPEŁNIACZprzypadek po mianowniku
duopolszczególny przypadek oligopolu