Hasła do definicji:

przygotowywać, przysposabiać, instruować

HasłoOkreślenie hasła
uczyćprzygotowywać, przysposabiać, instruować
wdrażaćprzygotowywać, przysposabiać, instruować
przyuczaćprzysposabiać, instruować
przysposabiaćprzeszkalać, przygotowywać, instruować
nauczaćprzeszkalać, przygotowywać, przysposabiać