Hasła do definicji:

przetworzyć, przestawiać

HasłoOkreślenie hasła
przekonstruowaćprzetworzyć, przestawiać
przekomponowaćprzetworzyć, przestawiać
przeprojektowaćprzetworzyć, przestawić
przeistoczyćprzetworzyć, przetransformować
przerodzićprzetworzyć, przetransformować
transponowaćprzerobić, przetworzyć
przeredagowaćprzetworzyć, zadiustować
przeformułowaćprzekomponować, przetworzyć
przestylizowaćprzetransponować, przetworzyć, przerobić
przeobrazićprzebudować, przetworzyć, przestroić
przeoraćprzen. przetworzyć, zrewolucjonizować
adaptowaćprzetworzyć, przestawić, dostosować
przesmażaćsmażąć przerobić, przetworzyć
przesmażyćsmażąć przerobić, przetworzyć
przerobićprzetworzyć, zaadaptować, adaptować
przebudowaćprzestawić, przetworzyć, przeorać
obrócićprzetworzyć, zmienić w coś
przemienićprzerobić, przetworzyć, przeorać, obrócić w coś
przerabiaćprzetworzyć surowiec na produkt lub półprodukt
przerobićprzetworzyć surowiec na produkt lub półprodukt