Hasła do definicji:

przesortować, rozsortować, ułożyć

HasłoOkreślenie hasła
uhierarchizowaćprzesortować, rozsortować, ułożyć
usystematyzowaćposortować, przesortować, rozsortować
zgrupowaćposortować, przesortować, rozsortować
sklasyfikowaćprzesortować, rozsortować, poszufladkować
poklasyfikowaćposortować, przesortować, rozsortować
posortowaćprzesortować, rozsortować, pogrupować
przebraćprzesortować, rozsortować, wybrakować
posegregowaćprzesortować, rozsortować, poszufladkować
podzielićposortować, przesortować, rozsortować
uschematyzowaćprzesortować, rozsortować, poszufladkować
poszufladkowaćpot. posortować, przesortować, rozsortować
zhierarchizowaćrozsortować, ułożyć