Hasła do definicji:

przerabiany na mąkę

HasłoOkreślenie hasła
maniokprzerabiany na mąkę
BUNDZprzerabiany na bryndzę
krylskorupiak morski przerabiany na paszę
worekjutowy na mąkę
zbożesurowiec na mąkę
wórjutowy na mąkę
przemiałprzerób na mąkę
żytona mąkę i alkohol
MŁYNARZmiele zboże na mąkę
sojaroślina na olej i mąkę
mlećprzerabiać zboże na mąkę kaszę
młynarzprzerabia ziarno zbóż na mąkę
ZIARNOmielone w młynie (na mąkę)
sojana olej i na mąkę
jukaozdobna na włókno i mąkę
mielenieprzerabianie zboża na mąkę, kaszę
TATARKAgryka na kaszę i mąkę
OTRĘBYodpady z przemiału ziarna na mąkę
młyntam zboże przerabia się na mąkę
otrębyotoczka ziarna zbóż pozostała po przemiale na mąkę
młynbudynek z urządzeniami do mielenia zboża na mąkę, kaszę
otrębaotoczka pojedynczego ziarna zboża pozostała po przemiale na mąkę
kondycjonerw młynarstwie urządzenie do doprawiania ziarna przed przemiałem na mąkę
durra(sorgo murzyńskie) jednoroczna roślina zbożowa uprawiana na mąkę i kaszę
MIELENIEnp. zboża na mąkę, kawy w młynku, mięsa w maszynce
MLEWNIKmaszyna młyńska, której głównym elementem są dwa stalowe walce obracające się w przeciwnych kierunkach i rozdrabniające ziarno na mąkę.