Hasła do definicji:

przeorysza z "Komedii omyłek" Williama Szekspira

HasłoOkreślenie hasła
Emiliaprzeorysza z "Komedii omyłek" Williama Szekspira
BaltazarKupiec z "Komedii omyłek" Szekspira
Angelozłotnik z "Komedii omyłek" Szekspira
Dromioz Efezu, postać z komedii Szekspira "Komedia omyłek", brat bliźniak Dromio z Syrakuz, służący Antyfolus z Efezu