Hasła do definicji:

przen. ułomność, słabość, słabostka

HasłoOkreślenie hasła
skazaprzen. ułomność, słabość, słabostka
wadaułomność, słabostka, słabość
przywarawada, ułomność, słabostka
rysasłabość, słabostka
minusniedoskonałość, słabość, słabostka
felerpotknięcie , przywara , słabostka , słabość
nieścisłośćsłabość, ułomność
lukaułomność, słabość
śmiesznostkaułomność, słabość
defektułomność , słabość , skaza
niedostatekniedoskonałość, słabość, ułomność
usterkapotknięcie, ułomność, słabość
niesprawnośćkalectwo , ułomność , słabość
słabostkawada, ułomność, słabość
niedoskonałośćułomność, słabość, wadliwość
niedociągnięcieniedostatek, ułomność, słabość