Hasła do definicji:

przen. ułomność, słabość, słabostka

HasłoOkreślenie hasła
skazaprzen. ułomność, słabość, słabostka
wadaułomność, słabostka, słabość
przywarawada, ułomność, słabostka
rysasłabość, słabostka
minusniedoskonałość, słabość, słabostka
felerpotknięcie, przywara, słabostka, słabość
nieścisłośćsłabość, ułomność
lukaułomność, słabość
śmiesznostkaułomność, słabość
usterkapotknięcie, ułomność, słabość
niesprawnośćkalectwo, ułomność, słabość
słabostkawada, ułomność, słabość
niedoskonałośćułomność, słabość, wadliwość
niedociągnięcieniedostatek, ułomność, słabość
defektułomność, słabość, skaza
niedostatekniedoskonałość, słabość, ułomność