Hasła do definicji:

przen. przykrócić, utemperować, przytemperować

HasłoOkreślenie hasła
wyciszyćprzen. przykrócić, utemperować, przytemperować
uśpićprzen. utemperować, przytemperować
spętaćprzen. ujarzmić, utemperować, przytemperować
zgasićutemperować, przytemperować
przygasićograniczyć, utemperować, przytemperować
powściągnąćutemperować, przytemperować, usadzić
uspokoićutemperować, przytemperować, usadzić
ograniczyćotamować, utemperować, przytemperować
uciszyćwytłumić, przytemperować, utemperować
ułagodzićutemperować, przytemperować, zredukować
przyhamowaćutemperować, przytemperować, skurczyć
wytłumićograniczyć, utemperować, przytemperować
zastopowaćpowściągnąć, utemperować, przytemperować
przygaszaćograniczyć, utemperować, przytemperować
usadzićutemperować, przytemperować, uspokoić
okiełznaćspętać, utemperować, przytemperować
zmitygowaćpowściągnąć, utemperować, przytemperować
stłamsićutemperować, przytemperować, zmitygować
przykrócićutemperować, przytemperować, skurczyć
wygasićograniczyć, utemperować, przytemperować
wygłuszyćutemperować, przytemperować, zredukować
pohamowaćutemperować, przytemperować, usadzić
pomiarkowaćutemperować, przytemperować, stonować
stonowaćuspokoić, utemperować, przytemperować
zdławićutemperować, przytemperować, zmitygować
zahamowaćokiełznać, przytemperować, utemperować
osłabićograniczyć, utemperować, przytemperować
powstrzymaćpowściągnąć, utemperować, przytemperować
ujaićposp. utemperować, przytemperować, pohamować
przystopowaćpot. powściągnąć, utemperować, przytemperować
opanowaćnp. złość otamować, utemperować, przytemperować