Hasła do definicji:

przen. prześcignąć, przewyższyć kogoś w czymś

HasłoOkreślenie hasła
przelicytowaćprzen. prześcignąć, przewyższyć kogoś w czymś
przelicytowywaćprzen. prześcignąć, przewyższyć kogoś w czymś
prześcigaćprzen. przewyższać kogoś w czymś
prześcignąćprzen. przewyższać kogoś w czymś
mariażprzen. związek, połączenie czegoś z czymś lub kogoś z kimś