Hasła do definicji:

przen. manifestować, dawać wyraz czemuś

HasłoOkreślenie hasła
prezentowaćprzen. manifestować, dawać wyraz czemuś
przejawiaćdawać odczuć, dawać wyraz czemuś
rysowaćdawać wyraz czemuś, przedstawiać, prezentować
opowiadaćdawać czemuś wyraz, zdawać sprawę
opisywaćwyrażać w słowach, dawać wyraz czemuś
relacjonowaćwyrażać w słowach, dawać wyraz czemuś
akcentowaćkłaść akcent lub nacisk, dawać czemuś wyraz