Hasła do definicji:

przen. dynamizm, energia, energiczność

HasłoOkreślenie hasła
ruchliwośćprzen. dynamizm, energia, energiczność
aktywnośćenergia, energiczność, dynamiczność, dynamika, dynamizm
skocznośćenergiczność, dynamizm
witalnośćenergiczność, dynamizm, dynamika
ochoczośćenergiczność, dynamiczność, dynamizm
zapałenergia, energiczność, bojowość
żywośćdynamiczność, energia, energiczność
rozmachenergiczność, energia, aktywność
przedsiębiorczośćrzutkość, energiczność, energia
rześkośćenergia, dynamiczność, dynamizm
przebojowośćenergia, energiczność, entuzjazm
dynamikasprężystość, energia, energiczność
werwaenergiczność, energia, żywiołowość
rzeźwośćenergia, dynamiczność, dynamizm
żywotnośćenergia, energiczność, prężność
entuzjazmtemperament, energia, energiczność
rzutkośćprzedsiębiorczość, energiczność, energia
inicjatywaenergia, operatywność, dynamizm
operatywnośćenergiczność, energia, aktywność
sprawnośćzwinność, energia, energiczność
ofensywnośćenergiczność, energia, ekspansywność