Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

przeliczenie na nowo

HasłoOkreślenie hasła
przekalkulowanieprzeliczenie na nowo
przenicowanieuszycie na nowo
reorganizacjaurządzanie na nowo
odrosnąćwyrosnąć na nowo
odzyskiwaćzyskać na nowo
odzyskaćzyskać na nowo
przekućokuć na nowo
przewartościowaćocenić na nowo
odbudowywaćtworzyć na nowo
ponownypowtórzony na nowo
odnawiaćbrać na nowo
przekonstruowanieskonstruowanie na nowo
odnowićbrać na nowo
przekuwaćokuć na nowo
odbudowaćtworzyć na nowo
przewartościowywaćocenić na nowo
przeinterpretowywaćwyjaśnić , skomentować na nowo
przerysowanieskopiowanie rysunku na nowo
beannowo przyjęty na uczelnię
podźwignąćodbudować coś na nowo
odtwarzaćtworzyć coś na nowo
powtórzyćpodjąć coś na nowo
przeredagowywaćzredakować powtórnie , na nowo
podejmowaćrozpocząć na nowo, nawiązać
podjąćrozpocząć na nowo, nawiązać
elektnowo obrany na urząd
aranżopracowanie melodii na nowo
przeinterpretowaćwyjaśnić , skomentować na nowo
odrastaćwyrosnąć na nowo, powtórnie
elektnowo wybrany na urząd
odżyćzacząć żyć na nowo
przeredagowaćzredakować powtórnie , na nowo
odżywaćzacząć żyć na nowo
przerobićopracować coś powtórnie, na nowo
odbudowywaćzbudować na nowo lub odrestaurować
wiechawieszana na nowo wybudowanym budynku
przeskładmateriał drukarski złożny na nowo
przerabiaćopracować coś powtórnie, na nowo
odbudowaćzbudować na nowo lub odrestaurować
odtworzyćtworzyć coś na nowo, powtórnie
beanbeaunus, nowo przyjęty na uczelnię
odgrzaćogrzać na nowo coś, co ostygło
odżyćprzen. powstać, zjawić się na nowo
odżywaćprzen. powstać, zjawić się na nowo
przywrócićpodjąć lub wprowadzić coś na nowo
WODOWANIEspuszczanie nowo zbudowanego statku na wodę
odmalowaćpomalować na nowo rzecz zniszczoną, wytartą
przeżućżuć na nowo połknięty przedtem pokarm
przeżuwaćżuć na nowo połknięty przedtem pokarm
odmalowywaćpomalować na nowo rzecz zniszczoną, wytartą