Hasła do definicji:

przekształcać tekst pierwotny przez dodanie zwrotów z poza orginału

HasłoOkreślenie hasła
interpolowaćprzekształcać tekst pierwotny przez dodanie zwrotów z poza orginału
interpolowanieprzekształcanie tekstu pierwotn. przez dodanie zwrotów z poza orginału