Hasła do definicji:

przekopać

HasłoOkreślenie hasła
przebićprzekopać
przebijaćprzekopać
spenetrowaćprzekopać, przeorać
zruszyćprzekopać, rozkopać, porozkopywać
przetrząsnąćprzepatrzyć, przeczesać, przekopać
przeszukaćprzetrząsnąć, przekopać, przeorać
obszukaćpot. przetrząsnąć, przekopać
splądrowaćprzekopać, przeorać, przerzucić
spulchnićprzeorać, przekopać, skopać
przepatrzyćprzekopać, poszperać, pogrzebać
przebićwyrąbać, przekopać, wydrążyć
przerzucićprzetrząsnąć, przetrząść, przekopać
przejrzećprzetrząsnąć, przerzucić, przekopać
przewrócićpot. przeczesać, przekopać, przeorać
przeleźćprzekopać się, przerąbać się
przeczesaćpot. przekopać, przeorać, spenetrować
przekopaćpot. splądrować, poprzewracać, przekopać się
przeoraćprzen. przekopać się, przetrząsnąć, przeczesać
sforsowaćprzekopać się, przerąbać się, przegryźć się