Hasła do definicji:

przedstawiać kogoś komuś

HasłoOkreślenie hasła
prezentowaćprzedstawiać kogoś komuś
oczernićprzedstawiać kogoś w złym świetle
oczerniaćprzedstawiać kogoś w złym świetle
łżećbujać kogoś lub komuś
przytrzećdać komuś nauczkę, poskromić kogoś
polecićzachwalić kogoś lub coś komuś
żenićdawać komuś kogoś za żonę
działaniekomuś na nerwy, drażnienie kogoś
ukatrupićpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
nastręczyćpolecić, zarekomendować komuś kogoś lub coś
zamordowaćpozbawić kogoś życia, odebrać komuś życie
radowaćsprawiać komuś radość, napełniać kogoś radością
zamordowaćpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
komplementowaćobsypywać kogoś komplementami, prawić komuś dusery
obwinićobarczyć kogoś winą, postawić komuś zarzut
lżenieobrzucanie kogoś obelgami, znieważanie, wymyślanie komuś
forowaćobdarzać kogoś względami, okazywać komuś względy
oskarżyćobarczyć kogoś winą, postawić komuś zarzut
utrupićpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
uszczęśliwićsprawić komuś radość, napełnić kogoś radością
zatłucpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
zniechęcaćusposabiać kogoś niechętnie, podcinać komuś skrzydła
wygubićpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
posądzićobarczyć kogoś winą, postawić komuś zarzut
zakatrupićpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
uradowaćsprawić komuś radość, napełnić kogoś radością
zniechęcićusposobić kogoś niechętnie, podciąć komuś skrzydła
zgładzićpozbawić kogoś życia, odebrać komuś życie
uśmiercićpozbawić kogoś życia, zadać komuś śmierć
dręczyćpoddawać kogoś torturom, przysparzać komuś zgryzot
proponowaćkomuś spacer, kogoś na jakieś stanowisko
wytracićpołożyć kogoś trupem, zadać komuś śmierć
wściecposzarpać komuś nerwy, pobudzić kogoś do gniewu
cieszyćsprawiać komuś radość, wprawiać kogoś w zadowolenie
przepuszczaćdawać komuś pierwszeństwo; ustępować, puszczać (kogoś przodem)
zgładzićzadać komuś śmierć, uciszyć kogoś na zawsze
obchodzićzainteresować, zajmować kogoś nie być komuś obojętnym
okiełznaćprzykrócić komuś cugli, wziąć kogoś w cugle
nakopaćdać komuś łupnia, zrobić z kogoś marmoladę
atakowaćodmawiać komuś racji, brać kogoś w obroty