Hasło do krzyżówki:

przedsionek serca

HasłoOkreślenie hasła
atriumprzedsionek serca
sieńprzedsionek
ganekprzedsionek
orkprzedsionek Hadesu
foyerprzedsionek teatralny
kruchtaprzedsionek kościoła
orkprzedsionek piekła
przedsmakpróbka, przedsionek, zwiastun
orkprzedsionek piekieł, mityczny
konfesjaprzedsionek grobu męczennika
przedświtznak, przedsmak, przedsionek
westybulvestibulum, rzymski przedsionek
pronaosprzedsionek świątyni greckiej
vestibulumwestybul, rzymski przedsionek
przedpiekleprzedsionek królestwa Lucyfera
antaralaprzedsionek indyjskiej świątyni
KRUCHTAwyodrębniony przedsionek kościoła
liwanmonumentalny przedsionek w meczecie
przygrywkaprzen. przedsionek, przedświt, zwiastun
forpocztaw przenośni; przedsmak, przedsionek
prothyronprzedsionek w domu greckim
nartekskryty przedsionek w bazylikach starochrześcijańskich
kruchtaprzedsionek obok wejścia do kościoła
nartekskryty przedsionek w bazylikach, za artium
kruchtaprzedsionek w kościele katolickim pod chórem
pronaosnarteks, kryty przedsionek w bazylikach starochrześc.
NARTEKSkryty przedsionek przy przedniej ścianie wczesnośredniowiecznego kościoła.
Avernow starożytności uważano je za przedsionek piekła
atriumw bazylikach starochrześcijańskich: dziedziniec otoczony krużgankami, poprzedzający przedsionek
westybulprzedsionek, przedpokój (zwłaszcza obszerny, w budynku publ.), hall
NARTEKSkryty przedsionek przed wejściem do nawy w dawnych bazylikach; pronaos