Hasła do definicji:

przedsionek kościoła

HasłoOkreślenie hasła
kruchtaprzedsionek kościoła
KRUCHTAwyodrębniony przedsionek kościoła
kruchtaprzedsionek obok wejścia do kościoła
NARTEKSkryty przedsionek przy przedniej ścianie wczesnośredniowiecznego kościoła.
ganekprzedsionek
sieńprzedsionek
orkprzedsionek piekła
atriumprzedsionek serca
orkprzedsionek Hadesu
antaralaprzedsionek indyjskiej świątyni
przedsmakpróbka, przedsionek, zwiastun
konfesjaprzedsionek grobu męczennika
przedświtznak, przedsmak, przedsionek
orkprzedsionek piekieł, mityczny
westybulvestibulum, rzymski przedsionek
pronaosprzedsionek świątyni greckiej
vestibulumwestybul, rzymski przedsionek
przedpiekleprzedsionek królestwa Lucyfera
liwanmonumentalny przedsionek w meczecie
przygrywkaprzen. przedsionek, przedświt, zwiastun
forpocztaw przenośni; przedsmak, przedsionek
prothyronprzedsionek w domu greckim
nartekskryty przedsionek w bazylikach starochrześcijańskich
kruchtaprzedsionek w kościele katolickim pod chórem
nartekskryty przedsionek w bazylikach, za artium
pronaosnarteks, kryty przedsionek w bazylikach starochrześc.
Avernow starożytności uważano je za przedsionek piekła
westybulprzedsionek, przedpokój (zwłaszcza obszerny, w budynku publ.), hall
atriumw bazylikach starochrześcijańskich: dziedziniec otoczony krużgankami, poprzedzający przedsionek
NARTEKSkryty przedsionek przed wejściem do nawy w dawnych bazylikach; pronaos