Hasła do definicji:

przedrostek jednostki miary o symbolu a oznaczający mnożnik jedna trylionowa

HasłoOkreślenie hasła
attoprzedrostek jednostki miary o symbolu a oznaczający mnożnik jedna trylionowa
Miliprzedrostek jednostki miary o symbolu m oznaczający mnożnik jedna tysięczna
joktoprzedrostek jednostki miary o symbolu y oznaczający mnożnik jedna kwadrylionowa
centyprzedrostek jednostki miary o symbolu c oznaczający mnożnik jedna setna
decyprzedrostek jednostki miary o symbolu d, oznaczający mnożnik jedna dziesiąta
pikoprzedrostek jednostki miary o symbolu p oznaczający mnożnik jedna bilionowa
femtoprzedrostek jednostki miary o symbolu f oznaczający mnożnik jedna biliardowa Np. femtosekunda
nanoprzedrostek jednostki miary o symbolu n oznaczający mnożnik jedna miliardowa np.: nF - nanofarad
Jottaprzedrostek jednostki miary o symbolu Y oznaczający mnożnik kwadrylion
teraprzedrostek jednostki miary o symbolu T oznaczający mnożnik bilion
gigaprzedrostek jednostki miary o symbolu G oznaczający mnożnik miliard
Petaprzedrostek jednostki miary o symbolu P oznaczający mnożnik biliard
Zettaprzedrostek jednostki miary o symbolu Z oznaczający mnożnik tryliard
hektoprzedrostek jednostki miary o symbolu h oznaczający mnożnik sto
Eksaprzedrostek jednostki miary o symbolu E oznaczający mnożnik trylion
zeptoprzedrostek jednostki miary o symbolu z oznaczający mnożnik 10 do -21
kiloprzedrostek wielokrotności jednostki miary o symbolu k oznaczający mnożnik 1000 na przykład "kg"
mikroprzedrostek jednostki miary w układzie SI, oznaczający mnożnik jedna milionowa