Hasła do definicji:

przedmiot lub jego część o wydłużonym, zaostrzonym końcu