Hasła do definicji:

przeciwstawne realizmowi pojęciowemu stanowisko w sporze o uniwersalia