Hasła do definicji:

przeciwność, niepomyślność, niefortunność

HasłoOkreślenie hasła
nieprzychylnośćprzeciwność, niepomyślność, niefortunność