Hasła do definicji:

przeciwnatarcie, kontratak

HasłoOkreślenie hasła
kontrakcjaprzeciwnatarcie, kontratak
odpórprzeciwuderzenie, przeciwnatarcie, kontratak
przeciwdziałanieprzeciwnatarcie, opozycja, kontratak
przeciwuderzenieprzeciwnatarcie
KONTRATAKprzeciwnatarcie
kontrofensywaprzeciwnatarcie
kontruderzenieprzeciwnatarcie, kontrnatarcie
kontratakprzeciwnatarcie, kontrnatarcie
kontrnatarcieprzeciwnatarcie, kontruderzenie