Hasła do definicji:

prześmiewczo, kpiarsko, kpiąco