Hasła do definicji:

prorok judzki, jeden z tzw. proroków mniejszych

HasłoOkreślenie hasła
Habakukprorok judzki, jeden z tzw. proroków mniejszych
Jeremiaszprorok judzki, jeden z 4 proroków większych
Ozeaszjeden z tzw. dwunastu proroków mniejszych
Micheasz(VIII w. p.n.e.) jeden z tzw. proroków mniejszych, współczesny Izajaszowi
Jonaszjeden z dwunastu proroków mniejszych
Aggeuszjeden z dwunastu mniejszych proroków
HaggajAggeusz, jeden z 12 proroków mniejszych
Sofoniaszbibl. jeden z dwunastu proroków mniejszych
AbdiaszObadiasz; jeden jeden z biblijnych 12 proroków mniejszych
Joeljeden z braci coenów,twórców takich filmów jak "Fargo","Big Lebowski',również imię jednego z proroków mniejszych
Amosżył w 1 poł.VIII w.p.n.e.jeden z biblistów,12 proroków mniejszych, prawdopodobnie najstarszy