Hasła do definicji:

prorok i kapłan judzki, zm. ok. 570 p.n.e.

HasłoOkreślenie hasła
Ezechielprorok i kapłan judzki, zm. ok. 570 p.n.e.
Izajasz(770 - 701 p.n.e.) pierwszy wielki prorok judzki, polityk i pisarz
Jozafatzm. ok. 848 p.n.e. - król Judy z dynastii Dawida
XunziSun-cy (ur.ok. 298-zm.ok. 238 r. p.n.e.; filozof chiński