Hasła do definicji:

proces sądowy

HasłoOkreślenie hasła
sprawaproces sądowy
postępowanieproces sądowy, sprawa
przewódsądowy
prawnysądowy, sądowniczy
powódtermin sądowy
BIEGŁYsądowy ekspert
prokuratoroskarżyciel sądowy
auskultatorpraktykant sądowy
asesorpracownik sądowy
procesowyprocesualny, sądowy
sądprzewód sądowy
postępowanieprzewód sądowy
adwokatobrońca sądowy
biegłyekspert sądowy
ławasądowy mebel
kuratoropiekun sądowy
mecenasadwokat, obrońca sądowy
woźnyszkolny lub sądowy
coronerangielski urzędnik sądowy
rzecznikdawn. obrońca sądowy
oficjalistadawny urzędnik sądowy
akuzatoroskarżyciel sądowy dawniej
aktuariuszdawniej: pisarz sądowy
AREOPAGstaroateński organ sądowy
procesrozprawa sądowa, przewód sądowy
rozprawaposiedzenie, sąd, przewód sądowy
PRZEWÓDelektryczny, sądowy lub pokarmowy
sprawarozprawa sądowa, przewód sądowy
induktaindukt, dawniej: wywód sądowy
syndyksądowy zarządca upadłego majątku
asesorurzędnik sądowy bez nominacji
koronerurzędnik sądowy w Anglii
defensorobrońca sądowy w staroż. Rzymie
auskultantniższy urzędnik sądowy, sekretarz sędziego
oprawcadawniej niższy urzędnik sądowy lub policyjny
dystryktokręg administracyjny, wyborczy, sądowy w niektórych krajach
areopagw starożytnej Grecji najwyższy organ ustawodawczy i sądowy
areopagw starożytnych Atenach najwyższy organ ustawodawczy i sądowy