Hasło do krzyżówki:

prawda objawiona

HasłoOkreślenie hasła
dogmatprawda objawiona
islamreligia uważana za objawioną prorokowi Mahometowi