Hasła do definicji:

pracuje przy wydobyciu ropy

HasłoOkreślenie hasła
Jasłomiasto przy ujściu Ropy i Jasiołki do Wisłoki
SPIKERpracuje przy mikrofonie
tokarzpracuje przy rewolwerówce
pilarzpracuje przy wyrębie
tkaczkapracuje przy krośnie
kosiarzpracuje przy żniwach
portierpracuje przy drzwiach
pilarzpracuje przy tarczówce
hutnikpracuje przy piecu
tkaczpracuje przy krosnach
hutnikpracuje przy martenie
skrawaczpracuje przy obrabiarce
GRABARZpracuje przy pochówku
prezenterpracuje przy mikrofonie
PIEKARZpracuje przy wyrobie chleba
WIERTACZpracuje przy wykonywaniu odwiertów
żniwiarzpracuje przy koszeniu zbóż
PILARZpracuje przy cięciu drewna
kowalpracuje młotem przy miechu
DOKERpracuje przy rozładunku statków
drwalpracuje przy wyrębie lasu
HUTNIKpracuje przy wielkim piecu
TOKARZpracuje przy obrabiarce skrawającej
koksiarzpracuje przy odgazowywaniu węgla
LAKIERNIKpracuje przy malowaniu aut
dokerpracuje przy remoncie statków
niterpracuje przy łączeniu blach
drogowiecpracuje przy budowie dróg
KANALARZpracuje przy naprawach kanałów ściekowych
DOJARZpracuje przy krowach (w oborze)
KRAWIECpracuje przy maszynie do szycia
sztalugapracuje przy niej artysta malarz
resorpracuje przy wjeździe na dziurę
monterpracuje przy montażu i naprawie maszyn
filmowiecten kto pracuje przy produkcji filmów