Hasła do definicji:

pozwodzić, oszukać, okłamać

HasłoOkreślenie hasła
obełgaćoszukać, okłamać, ołgać
ponacinaćoszukać, okłamać, ołgać
ołgaćokłamać, oszukać, okpić
oszkapićwyrolować, oszukać, okłamać
oszwabićwyrolować, oszukać, okłamać
wykantowaćoszukać, okłamać, ołgać
ocyganićpot. oszukać, okłamać, ołgać
okantowaćpot. oszukać, okłamać, ołgać