Hasła do definicji:

pozwalać zbliżyć się, dawać przystęp