Hasła do definicji:

poziome wyrobisko w nachylonym pokładzie łączące jego strop ze spągiem