Hasła do definicji:

pozanosić, uwalać

HasłoOkreślenie hasła
upapraćpozanosić, uwalać
zapaskudzićpozanosić, zbrukać, uwalać
przykryćpoobrzucać, pozanosić
zaprószyćzawiać, pozanosić
utytłaćunurzać, pozanosić
obsypaćzarzucić, pozanosić
wytytłaćunurzać, pozanosić
przyprószaćzadąć, pozanosić
pobrudzićunurzać, pozanosić
ubabraćunurzać, pozanosić
zababraćunurzać, pozanosić
przyprószyćzadąć, pozanosić
zwrócićpozanosić, odesłać
ufajdaćunurzać, pozanosić
zadeptaćzabłocić, pozanosić
wypapraćunurzać, pozanosić
oprószyćpozawiewać, pozanosić
wybrudzićzawalać, pozanosić
upaćkaćunurzać, pozanosić
wyplamićzabłocić, pozanosić
zaplamićpozanosić, powalać, zawalać
wyświnićpozanosić, obryzgać, zapaprać
zaświnićpozanosić, obryzgać, zapaprać
zanieśćpozanosić, roznieść, poroznosić
ubrudzićubabrać, unurzać, pozanosić
przysypaćzawiać, pozawiewać, pozanosić
zapapraćpobłocić, unurzać, pozanosić
porozprowadzaćpozanosić, doręczyć, dostarczyć
poplamićusmarować, zasmarować, pozanosić
zabrudzićupaćkać, unurzać, pozanosić
przywiaćwiejąc przysypać czymś sypkim; przyprószyć, pozanosić