Wpisz szukane "Określenie hasła do krzyżówki" w poniższe pole oraz / lub litery "Hasło w krzyżówce" i kliknij "Szukaj"!

Hasła do definicji:

powtarzanie piosenki

HasłoOkreślenie hasła
bisowaniepowtarzanie piosenki
dublowaniepowtarzanie
powtarzalnośćpowtarzanie się
bisowaniepowtarzanie czegokolwiek
rytmmiarowe powtarzanie
sekwencjaprogresja, powtarzanie zwrotu
bisowaniepowtarzanie na życzenie
psykaniepowtarzanie wyrażenia; psyk
częstotliwośćczęste występowanie, powtarzanie się
częstośćczęste występowanie, powtarzanie się
echolaliamimowolne powtarzanie zasłyszanych dźwięków
bisowaniepowtarzanie utworu na życzenie
dittografiaomyłkowe powtarzanie sąsiednich liter
batologiauporczywe powtarzanie tych samych frazesów
echolaliachorobliwe natrętne powtarzanie usłyszanych dźwięków
iteracjapowtarzanie tego samego motywu melodii
nawykiczynności wyćwiczone przez ciągłe powtarzanie
mawianiepowtarzanie od czasu do czasu
manieryzmzaburzenia nerwowe - bezcelowe powtarzanie jakichs ruchów
ćwiczeniepowtarzanie jakiejś czynności dla osiągnięcia wprawy
manieramechaniczne powtarzanie wzorów lub chwytów artystycznych
bębnieniemówienie o czymś wielokrotnie, uporczywe powtarzanie
corazwyraz oznaczający częste powtarzanie sie czegoś
echolaliaautomatyczne powtarzanie usłyszanych dźwięków i słów
MANIERAmechaniczne powtarzanie chwytów (wzorów, środków) artystycznych
rytmregularne powtarzanie się czegoś w jednakowych odstępach
fiksacjauporczywe powtarzanie się pewnych stanów i czynności
TRYLozdobnik dźwiękowy (szybkie powtarzanie dwu sąsiednich dźwięków)
epiforapowtarzanie wyrazu, zwrotu, spójnika, zaprzeczenia na końcu wersów
rytmikaregularne powtarzanie się czegoś w czasie lub przestrzeni
sztampamechaniczne powtarzanie utartych wzorów, zwłaszcza w twórczości artystycznej
EPIFORAepistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów.
EPISTROFAepifora, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów.
trylszybkie powtarzanie na przemian dwu dźwięków sąsiadujących o sekundę
tremolandoszybkie powtarzanie dźwięku w śpiewie, stosowane do XVIII w
epiforaepistrofa, powtarzanie tego samego wyrazu na końcu kolejnych wersów
Werbigeracjapowtarzanie pewnych zgłosek, słów, które nie tworzą żadnej całości
asonacjapowtarzanie się w wierszu tej samej samogłoski w środku wyrazów
stereotypiaczęste powtarzanie identycznych gestów, ruchów występujące u chorych na schizofrenię
echolaliapowtarzanie przez chorego słów i zdań wypowiedzianych przez inne osoby
kiblowaniepowtarzanie klasy, pozostanie na drugi rok w tej samej klasie
tremolandoszybkie powtarzanie dźwięków, stosowane w grze na instrumentach smyczkowych i dętych
tremoloszybkie powtarzanie jednego lub na przemian dwóch dźwięków dające efekt wibrowania
ANAFORAfigura stylistyczna, powtarzanie tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kilku kolejnych zdań.
idempotentnośćwłaściwość operacji pozwalająca na wielokrotne jej powtarzanie bez zmiany wyniku lub powodowania błędu
radioechopowtarzanie się sygnału radiowego w odbiorniku w wyniku dochodzenia do niego fal różnymi drogami
aliteracjapowtarzanie się tych samych liter i sylab na początku wyrazów w wersie, w kolejnych wersach lub w zdaniu