Hasła do definicji:

powstaje przez dodanie liczb i podzielenie sumy przez ich ilość

HasłoOkreślenie hasła
średniapowstaje przez dodanie liczb i podzielenie sumy przez ich ilość
ŚREDNIA... arytmetyczna, iloraz otrzymany z podzielenia sumy danych liczb przez ich ilość