Hasła do definicji:

powsadzać, włożyć, powkładać

HasłoOkreślenie hasła
wtłoczyćpowsadzać, włożyć, powkładać
wsadzićpowsadzać, włożyć, powkładać
nakłaśćpowkładać, wsadzić, powsadzać
wprowadzićpowkładać, wsadzić, powsadzać
wstawićpowstawiać, włożyć, powkładać
wepchnąćwłożyć, powkładać, nakłaść
przywdziaćwdziać, włożyć, powkładać
nasunąćwłożyć, powkładać, założyć
poutykaćwetknąć, powkładać, włożyć
powpychaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wepchaćwłożyć, powkładać, nakłaść
wetknąćwłożyć, powkładać, upchnąć
ponapychaćwłożyć, powkładać, nafaszerować
pochowaćpowkładać, włożyć, poupychać
poupychaćpowkładać, włożyć, poutykać
wpuścićwłożyć, powkładać, wsadzić
powstawiaćwstawić, włożyć, powkładać
poumieszczaćporozkładać, włożyć, powkładać
przywdziewaćwdziewać, włożyć, powkładać
nałożyćnp. koszulę; ubrać, poubierać, włożyć, powkładać, wsunąć, wdziać