Hasła do definicji:

powietrzny w suszarni

HasłoOkreślenie hasła
tunelpowietrzny w suszarni
ozdowniastaropolskie określenie suszarni słodu