Hasła do definicji:

potocznie usterka

HasłoOkreślenie hasła
felerusterka
defektusterka
niedokładnośćusterka
nieścisłośćusterka
skazawada, usterka
felerbrak, usterka
defektusterka silnika
sękdrewniana usterka
BRAKusterka, niedociągnięcie
niesprawnośćusterka, mankament
wadausterka przedmiotu
USZKODZENIEdefekt, usterka
mankamentusterka, wada
DEFEKTfeler, usterka
felerwada, usterka
skazausterka, wada
wadausterka, skaza
defektwada, usterka
BRAKwada, usterka, defekt
wadausterka, niedociągnięcie, brak
SKAZAdrobna, powierzchowna usterka
błądusterka, wada, wina
słabostkanieszkodliwa "usterka" charakteru
DEFEKTusterka, wada, uszkodzenie
felerusterka, wada towaru
uchybienieomyłka, zmyłka, usterka
braktowar z usterką
słabostkadrobna usterka charakteru
słabośćrysa, usterka, mankament
niedoskonałośćrysa, usterka, mankament
niedostatekdefekt, skaza, usterka
awariagorzej niż usterka
niedociągnięciedefekt, feler, usterka
niedomaganieprzen. wada, usterka, brak
felerusterka w wierszu Brzechwy
brakwyrób z usterką, odrzut, bubel
PRZECENAobniżenie ceny produktu z usterką
skazakasza, w której "ukryła się" usterka
WADAusterka, brak, skaza, mankament, defekt, feler
FELERpot. wada, defekt, usterka, skaza, mankament