Hasło do krzyżówki:

potocznie usterka

HasłoOkreślenie hasła
felerusterka
niedokładnośćusterka
niedoróbkausterka
defektusterka
nieścisłośćusterka
wadausterka przedmiotu
USZKODZENIEdefekt, usterka
defektusterka silnika
DEFEKTfeler, usterka
skazausterka, wada
felerwada, usterka
wadausterka, skaza
mankamentusterka, wada
sękdrewniana usterka
defektwada, usterka
BRAKusterka, niedociągnięcie
felerbrak, usterka
niesprawnośćusterka, mankament
słabostkadrobna usterka charakteru
błądusterka, wada, wina
DEFEKTusterka, wada, uszkodzenie
uchybienieomyłka, zmyłka, usterka
braktowar z usterką
niedoskonałośćrysa, usterka, mankament
felerusterka, wada towaru
niedostatekdefekt, skaza, usterka
słabośćrysa, usterka, mankament
niedociągnięciedefekt, feler, usterka
awariagorzej niż usterka
BRAKwada, usterka, defekt
wadausterka, niedociągnięcie, brak
słabostkanieszkodliwa "usterka" charakteru
SKAZAdrobna, powierzchowna usterka
felerusterka w wierszu Brzechwy
niedomaganieprzen. wada, usterka, brak
brakwyrób z usterką, odrzut, bubel
PRZECENAobniżenie ceny produktu z usterką
WADAusterka, brak, skaza, mankament, defekt, feler
FELERpot. wada, defekt, usterka, skaza, mankament
skazakasza, w której "ukryła się" usterka