Hasła do definicji:

pot. zabrudzić, wybrudzić, powalać

HasłoOkreślenie hasła
pomazaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
unurzaćzabrudzić, wybrudzić, powalać
uszargaćpot. wybrudzić, zbrudzić, powalać
usmarowaćpot. pobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zaszargaćpot. wybrudzić, zbrudzić, powalać
poplamićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
upaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
ubrudzićpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
zapaćkaćpobrudzić, wybrudzić, zabrudzić
wypapraćwybrudzić, zabrudzić, upaćkać
utytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
wymazaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
pobrudzićubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
wysmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
popaćkaćubrudzić, zabrudzić, wybrudzić
zasmolićwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
wysmarowaćwybrudzić, przybrudzić, powalać
wytytłaćwybrudzić, zabrudzić, przybrudzić
zaświnićposp. zabrudzić, pobrudzić, wybrudzić