Hasła do definicji:

pot. wymykać się, urywać się, ulatniać się

HasłoOkreślenie hasła
zwiewaćpot. wymykać się, urywać się, ulatniać się
wiaćpot. wymykać się, urywać się, ulatniać się
zmiataćurywać się, ulatniać się, zabierać się
zmykaćurywać się, ulatniać się
pryskaćspierniczać, urywać się, ulatniać się
spadaćszurać, urywać się, ulatniać się
smyrgaćprzelatywać, urywać się, ulatniać się
uciekaćspierniczać, urywać się, ulatniać się
zjeżdżaćszurać, urywać się, ulatniać się
nawiewaćpierzchać, urywać się, ulatniać się
brykaćspierniczać , urywać się , ulatniać się , spadać
schrzaniaćbrykać, szurać, urywać się, ulatniać się
smykaćpryskać, spierniczać, urywać się, ulatniać się
uciekaćwymykać się, uwalniać się, wyślizgiwać się
niknąćrozmywać się, dematerializować się, ulatniać się
ginąćpodziewać się , dematerializować się , ulatniać się
niknąćrozchodzić się, rozwiewać się, ulatniać się
odpadaćrozdzielać się, odrywać się, urywać się
obcinaćpot. spoglądać się, przyglądać się, gapić się
poodlatywaćpot. zerwać się, poobrywać się, oberwać się
powylatywaćpot. wysypać się, powysypywać się, wywalić się
odleciećpot. oderwać się, poodrywać się, urwać się
poodlatywaćpot. odczepić się, odłączyć się, rozłączyć się
popedałowaćpot. wypuścić się, puścić się, kropnąć się
zmięknąćpot. uciszyć się , uspokoić się , zmitygować się
poodlatywaćpot. odpiąć się, oddzielić się, pooddzielać się
wypalićpot. udać się, powieść się, poukładać się
zwęszyćpot. dokopać się, dogrzebać się, dowiercić się
poszorowaćpot. wypuścić się, puścić się, kropnąć się
zmięknąćpot. opamiętać się , zreflektować się , pohamować się
poodlatywaćpot. rozdzielić się, porozdzielać się, poodwiązywać się
podrywaćpot. umizgać się, zalecać się, umizgiwać się
poodlatywaćpot. odwiązać się, poodrywać się, oderwać się
posiadaćpot. porozsiadać się, rozsiąść się, usadzić się
wyleciećpot. wysypać się, powysypywać się, wywalić się
wywąchaćpot. dokopać się, dogrzebać się, dowiercić się
podskoczyćpot. zbuntować się, sprzeciwić się, przeciwstawić się
poużywaćpot. rozerwać się, zabawić się, pobawić się
poszalećpot. rozpędzić się, zapędzić się, zagalopować się
poodlatywaćpot. pourywać się, urwać się, pozrywać się
poleciećpot. wypuścić się, puścić się, kropnąć się
prysnąćpot. zerwać się, ulotnić się, wyśliznąć się
nawiaćpot. urwać się, pourywać się, zerwać się
odleciećpot. odłączyć się, rozłączyć się, odpiąć się
zahulaćpot. rozerwać się, zabawić się, pobawić się
baraniećpot. durnieć, mieszać się, tremować się, peszyć się
spróbowaćpot. śmieć, ośmielić się, odważyć się, poważyć się
paśćpot. ulec uszkodzeniu: popsuć się , zepsuć się , rozsypać się
beczećpot. spazmować, mazgaić się, mazać się, zarykiwać się ślimaczyć się
baraniećpot. deprymować się, płoszyć się, tracić się, tracić pewność siebie