Hasła do definicji:

pot. upaprać, zapaprać, zababrać

HasłoOkreślenie hasła
ubabraćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
uszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
zaszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
pobrudzićupaprać, zapaprać, zababrać
zapaskudzićupaprać, zapaprać, zababrać
zababraćpot. ubabrać, upaprać, zapaprać
upapraćpot. zapaprać, ubabrać, zababrać
usmarowaćpot. zapaprać, zababrać, ubabrać
zapapraćpot. upaprać, ubabrać, zababrać