Hasła do definicji:

pot. upaprać, ubabrać, zababrać

HasłoOkreślenie hasła
zapapraćpot. upaprać, ubabrać, zababrać
wysmarowaćupaprać, zababrać, ubabrać
zaświnićupaprać, ubabrać, zababrać
wyświnićupaprać, ubabrać, zababrać
ufajdaćposp. ubabrać, upaprać, zababrać
zababraćpot. ubabrać, upaprać, zapaprać
zapaćkaćpot. upaćkać, ubabrać, upaprać
upaćkaćpot. zapaćkać, ubabrać, upaprać
upapraćpot. zapaprać, ubabrać, zababrać
usmarowaćpot. zapaprać, zababrać, ubabrać
uszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
zaszargaćpot. upaprać, zapaprać, zababrać
ubabraćpot. upaprać, zapaprać, zababrać